DALYVIAI

Kauno fotografijos galerija

Veikia nuo 1979 m. 

Kauno fotografijos galerija (Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius) nuo 1979 m. sėkmingai veikianti meno organizacija, orientuota į Lietuvos fotografijos sklaidą. Galerija organizuoja Lietuvos ir užsienio fotomenininkų parodas, intensyviai užsiima leidybine veikla, savo fotografijos leidinius pristato meno leidinių mugėse Lietuvoje ir užsienyje, vykdo rezidencijų programas, organizuoja kūrybines dirbtuves fotografijos ir leidybos profesionalams, bei pradedantiesiems menininkams, vykdo edukacines veiklas moksleiviams, ieško naujų fotografijos sklaidos formų.

Mugės metu įsigykite

Fotografijos knygas, albumus.

Kauno tvirtovės parkas

Veikia nuo 2010 m. 
Viešosios įstaigos Kauno tvirtovės parkas pagrindinis tikslas – organizuoti ir įgyvendinti Kauno tvirtovės paveldo pritaikymą šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, taip išnaudojant karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą, populiarinti Kauno tvirtovės paveldą Lietuvos ir Europos visuomenėje. ​ Šio paveldo tvarkyba ir pritaikymas organizuojami remiantis trimis etapais: projektavimu ir dokumentacija, tvarkyba ir priežiūra, įveiklinimu ir panaudojimu turizmui, kūrybai, vietos bendruomenės poreikiams bei verslumui skatinti.

Mugės metu įsigykite

Suvenyrus, ekskursijų bilietus.

Kauno miesto kamerinis teatras

Veikia nuo 1976 m. 
Esame mažas ir jaukus teatras su didelėmis ambicijomis, įsikūręs pačioje Kauno miesto širdyje. Nebijome eksperimentuoti bei prisijaukinti neįprastas teatrines erdves, suteikiame sceną jauniesiems kūrėjams, rengiame edukacijas bei dalyvaujame socialiniuose projektuose.

Mugės metu įsigykite
Mugės metu įsigykite

Bilietus į spektaklius; suvenyrus

Bilietus į koncertus.

GM gyvai

Veikia nuo 2006 m.

„Gera Muzika Gyvai“ yra ne pelno siekianti organizacija, kuri savo šiltais koncertais Lietuvos gyventojus pažindina su pasaulio muzika (angl. world music) – modernumo ir tradicijų sankirtos taške gimusia muzika, apjungiančia gilias tradicijas su šiuolaikinio žmogaus jausmais ir išgyvenimais. „GM Gyvai“ kas mėnesį pristato profesionalių ir įdomių atlikėjų iš įvairių pasaulio vietų koncertus: Kolumbija, Malis, Komorų salos, Senegalas, Brazilija, Tuva, Zimbabvė – tik maža dalis šalių, kurių autentiškas melodijas jau girdėjo Lietuvos klausytojai. World muzika skatina skirtingų kultūrų susiliejimą, atvirumą, atskleidžia visų žmonių bendrumą, leidžia pajusti kultūras kokybiniu aspektu. Ji taip pat padeda mums giliau pažinti ir suprasti savas tradicijas. Todėl ir „GM Gyvai” savo koncertais siekia suartinti publiką su įvairiomis kultūromis, plėsti muzikinį akiratį, stiprinti identitetą, šviesti bei didinti tautų, rasių tarpusavio pagarbą, žmonių vienybės idėją ir gydančiais muzikos garsais džiuginti visuomenę.

Teatronas

Veikia nuo 2015 m.
Teatrono veikloje - teatro spektaklių statymas, tarptautinio šiuolaikinio cirko festivalio organizavimas, ilgalaikių edukacinių programų kūrimas bei naujų bendravimo su kultūros lauku būdų taikymas. Teatronas taip pat iniciavo pirmojo Lietuvoje šiuolaikinio cirko centro Cirko Sapiens atidarymą, kuruoja jo veiklą ir įgyvendina rezidencijų programą. Didžiausias Teatrono siekis - kultūringa bendruomenė/visuomenė.

Mugės metu įsigykite

Spektaklių bilietus, Cirko Sapiens lankytojo bilietus, atributika.

Kauno šokio teatras „Aura“

Veikia nuo 1982 m. 
Kauno šokio teatras "Aura" – pirmasis šiuolaikinio šokio teatras Lietuvoje, istoriją skaičiuojantis nuo 1982-aisiais metais Birutės Letukaitės įkurtos „Modernaus šokio grupės“. 1989-aisiais metais teatras suorganizavo pirmąjį Lietuvoje tarptautinį modernaus šokio festivalį, kuris vėliau virto tarptautiniu šokio festivaliu “Aura”, vykstančiu kasmet rudenį Kaune. Nuo 2011-ųjų metų trupėje pradėjo šokti šokėjai iš įvairių pasaulio šalių ir „Aura“ tapo tarptautine šokio trupe, pristatydama spektaklius visuose žemynuose ir įvertinta daugybe apdovanojimų. Teatre veikia ilgametė „Auros“ šokio studija.

Mugės metu įsigykite

Bilietus į spektaklius, abonimentus į AURA31 festivalį.

Tango kultūros erdvė

Veikia nuo 2018 m. 
Tango kultūros erdvė / “El Tango Club Espacio Cultural” / Argentinietiško tango kultūros ambasada/ Tai – ypatinga tango kultūros erdvė Lietuvoje ir Baltijos regione su unikaliu muziejumi, dedikuota Argentinos kultūros, jos tradicijų pažinimui, kultūriniams renginiams, tango šokio bei ispanų kalbos mokymuisi. Tai - kultūrinė erdvė apie įvairias argentinietiško tango kultūros formas: šokį, muziką, istoriją, tradicijas bei visa tai, kiek daug telpa viename trumpame žodyje „tango“. Tai – taip pat ir socialinė erdvė, kurianti argentinietišką tango šokančiųjų bendruomenę, kurioje žmonės bendrauja, kartu leidžia laisvalaikį bei susipažįsta su naujais žmonėmis. Tango kultūros erdvė prisideda bei plėtoja Lotynų Amerikos kultūrinio paveldo pažinimą Kaune bei už jo ribų. Bendradarbiaudami su partneriais Argentinoje ir Europos šalyse, savo veiklomis ir kultūrine programa siekiame, kad Kaunas būtų patrauklus išskirtinai autentiškomis meninio bei kultūrinio pažinimo veiklomis. Būdami Argentinos kultūros ambasadoriais siekiame, kad mūsų kultūrinės veiklos būtų matomos užsienyje bei skatintų atvykstamąjį kultūrinį turizmą Kauno mieste. Tai liudija mūsų kasmetiniais tapę tarptautiniai projektai su išskirtiniais garbės svečiais, atlikėjais iš Argentinos, pritraukę dalyvius iš Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių.

Mugės metu įsigykite

Bilietai į muziejų, kultūrinio švietimo abonementai, suvenyrai, bilietai į koncertus (planuojami), bilietai į renginius

Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius

Veikia nuo 2006 m. 
Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius yra visuomeninė, pelno nesiekianti kūrėjų asociacija. LDS Kauno skyrius rengia, kuruoja ir dalyvauja rengiant dailės renginius, parodas, skelbia konkursus, vykdo įvairias kūrybines programas, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio meno institucijomis, menininkais, menotyrininkais. Pamatiniai LDS Kauno skyriaus tikslai – skatinti ir ginti laisvą kūrybą, profesionalios dailės ir dailėtyros sklaidą, jų įvairovę ir savitumą, propaguoti LDS Kauno skyriaus narių kūrybą Lietuvoje bei pasaulyje. Vieni svarbiausių LDS Kauno skyriaus renginių yra tęstiniai projektai: tarptautinis stiklo meno festivalis „Vitrum“, tarptautinė Kauno grafikos bienalė. LDS Kauno skyriui priklauso kūrybinis padalinys – galerija „Meno parkas“, organizuojanti, pristatanti Lietuvos ir tarptautinius meno projektus.

Mugės metu įsigykite

Meno žurnalus ir meno projektų katalogus

Kauno fotografijos galerija (Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius)

Veikia nuo 1979 m. 
Kauno fotografijos galerija (Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius) nuo 1979 m. sėkmingai veikianti meno organizacija, orientuota į Lietuvos fotografijos sklaidą. Galerija organizuoja Lietuvos ir užsienio fotomenininkų parodas, intensyviai užsiima leidybine veikla, savo fotografijos leidinius pristato meno leidinių mugėse Lietuvoje ir užsienyje, vykdo rezidencijų programas, organizuoja kūrybines dirbtuves fotografijos ir leidybos profesionalams, bei pradedantiesiems menininkams, vykdo edukacines veiklas moksleiviams, ieško naujų fotografijos sklaidos formų.

Mugės metu įsigykite

Knygas, atvirutes.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Veikia nuo 1921 m. 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus yra vienas seniausių ir didžiausių dailės muziejų Lietuvoje. Tai yra vienintelė vieta pasaulyje, kur sukauptas beveik visas įžymiausio lietuvių dailininko, kompozitoriaus, literato ir visuomenės veikėjo M. K. Čiurlionio (1875–1911) kūrybinis palikimas. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus turi 9 padalinius Kaune ir 2 Druskininkuose. Jis jungia labai skirtingus muziejus – nuo mažų memorialinių muziejų su išsaugotais autentiškais interjerais, kuriuose galima susipažinti su garsiomis Lietuvai nusipelniusiomis asmenybėmis: Pauliumi Galaune, Liudu Truikiu, Juozu Zikaru, Antanu Žmuidzinavičiumi, iki didelių dailės galerijų (M. Žilinsko dailės galerijos, Kauno paveikslų galerijos) bei Istorinės LR Prezidentūros. Muziejus rinkiniuose – Senųjų civilizacijų, Vakarų Europos dailės, Fluxus meno, Lietuvos dailės, liaudies meno, numizmatikos, fotografijų ir dokumentų kolekcijos, kuriose šiuo metu priskaičiuojama 500 tūkst. eksponatų. Muziejus tai pat garsėja sukaupta velniukų kolekcija, kurią perkėlus į atskirą pastatą įkurtas vienintelis pasaulyje Velnių muziejus. Muziejuje organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai: vaikų ir profesionalių atlikėjų koncertai, knygų pristatymai, paskaitos, seminarai, mokslinės konferencijos, vedamos ekskursijos, o vaikų, moksleivių bei šeimų laukia specialiai jiems parengtos edukacinės programos. Muziejus glaudžiai bendradarbiauja su socialinės atskirties grupėmis bei negalią turinčiais žmonėmis, jiems rengia edukacines programas bei įvairius užsiėmimus. Kauno paveikslų galerijos erdvėse veikianti bendruomenių platforma „Mažosios istorijos” – pirmoji Lietuvoje bendruomenėms skirta erdvė muziejuje, kurioje pristatomos parodos visuomenei aktualiomis temomis. Lankytojams atviroje muziejaus biliotekoje sukaupta per 46 tūkst. leidinių meno istorijos ir teorijos, estetikos, liaudies dailės, vaizduojamojo bei taikomojo-dekoratyvinio meno, architektūros, paminklų apsaugos ir restauravimo, dizaino, meninės fotografijos, lituanistikos ir kt. klausimais.

Mugės metu įsigykite

Edukacija, knygos, suvenyrai

Kauno bienalė

Veikia nuo 1997 m. 
Kauno bienalė – didžiausias, ilgiausiai trunkantis, daugiausiai lankytojų pritraukiantis šiuolaikinio meno festivalis Lietuvoje. Tai tarptautinė platforma kurianti prieinamus, įtraukiančius ir įkvepiančius šiuolaikinio meno projektus ir renginius. Kauno bienalė siekia užtikrinti šiuolaikinio meno prasmingumą ir aktualumą, suteikiant įrankius šiuolaikiniam menui pažinti bei laisvę įvairioms šiuolaikinio meno interpretacijoms. Kuriant tarptautines partnerystes, inicijuojant naujų meno kūrinių sukūrimą ir pristatant tiek gerai žinomus, tiek ką tik karjerą pradėjusius menininkus bei kuratorius, Kauno bienalė siekia stiprinti ir įvairinti šiuolaikinio meno lauką.

Mugės metu įsigykite

Bilietus į 13-ąją Kauno bienalę, bienalės suvenyrus ir katalogus

Galerija „Meno parkas

Veikia nuo 1997 m. 
Galerija „Meno parkas“ skaičiuoja jau trečią dešimtį, kurios pagrindiniai veiklų prioritetai: ● auginti ir puoselėti jaunąją Lietuvos menininkų kartą; ● didinti Lietuvos menininkų žinomumą užsienyje; ● pristatyti tarptautinius meno projektus ir menininkus Lietuvoje.

Mugės metu įsigykite

Meno leidinius, atvirukų rinkinius, maikutes, maišelius. 

Kauno menininkų namai

Veikia nuo 1971 m. 
Kauno menininkų namai (KMN) – Kauno miesto profesionaliųjų menų centras, vykdantis kultūrinę veiklą, plėtojantis šiuolaikinio meno sklaidą, organizuojantis ir pristatantis visuomenei kultūrines programas. KMN prodiusuoja kultūros ir meno turinį, koordinuoja miesto kultūros informaciją, o taip pat veikia kaip mediatorius tarp miesto savivaldybės ir kultūros operatorių bei jų auditorijų.

Aplinkos dizaino projektas „Nemuno7“ / VšĮ „Ars futuri“

Veikia nuo 2019 m. 
„Nemuno7“ – vieta PATIRTI vandenį iš meno, mokslo ar architektūros perspektyvos. Europoje unikalus upių technikos ir landšafto dizaino projektas, tarnausiantis kaip vieša kultūrinė erdvė. Objektas, kuriame derinama technikos istorija, paveldas ir šiuolaikinė architektūra taps nauju Kauno rajono traukos objektu vietiniams gyventojams, svečiams iš Lietuvos ir užsienio. Kairiajame Nemuno krante, Zapyškio miestelyje parkuojamas laivas/ žemkasė – vizualaus meno, medijų ir technologijų, tarpdisciplininio bendradarbiavimo, mokslo, kūrybos ir kultūros centras, pretenduojantis tapti vienu ryškiausių „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ akcentų. Objektas kuriamas naudojant 1965 m. Čekoslovakijos statybos žemkasę. Žemkasėje numatomos multifunkcinės erdvės ir paslaugos, įtraukiant vietos bendruomenę, kultūros, turizmo, politikos ir verslo sektorius. Tuo pačiu tai bus ir kūrybos erdvė, renginių (koncertų, parodų, konferencijų, seminarų, mokymų) vieta, kūrybinių industrijų laboratorija, vietos dizaino produktų parduotuvė. Objektas bus įdomus tiek iš išorės, stebint nuo kranto, tiek ir viduje, pačiame laive, tiek plaukiant Nemuno upe. Visas šias veiklas vienijančios vertybės – vanduo, tvarumas ir dialogas.

Kultūros infocentras

Veikia nuo 2018 m. 
Ieškote informacijos apie Kauno kultūrą ar norite ja pasidalinti? Sveiki atvykę į Kauno kultūros ambasadą – Kauno menininkų namuose įsikūrusį Kultūros infocentrą!  Atraskite ir skelbkite – internetinis Kauno kultūros renginių kalendorius kultura.kaunas.lt. Skaitykite – nemokamas mėnesinis žurnalas „Kaunas pilnas kultūros“ ir kaunaspilnas.lt. Apsilankykite – Kauno kultūros ambasada: Kultūros infocentras ir Skaitykla Kauno menininkų namuose, V. Putvinskio g. 56.

Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

Veikia nuo 1925 m. 
Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka yra viena seniausių viešųjų bibliotekų Lietuvoje, įkurta 1925 m. Nuo įkūrimo iki šių dienų biblioteka augo ir keitėsi, kol tapo moderniu 23 bibliotekų tinklu Kauno mieste. Biblioteka seniai nebėra vien tik knygų išdavimo vieta, šiuolaikinė biblioteka – daugiafunkcis kultūros židinys, bendruomenės susibūrimo vieta, kur laukia renginiai, parodos, susitikimai, edukacijos tiek vaikams, tiek suaugusiems ir senjorams bei daugybė kitų veiklų.

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Veikia nuo 1950 m. 
Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB), turi ilgametę darbo patirtį leidybinėje veikloje. Ši patirtis parodė, kad leidyba viena labiausiai išliekamąją vertę turinti forma, o populiarumo bendruomenėje ypač susilaukia leidiniai skirti Lietuvos ir Kauno istorijai, jos materialiam ir dvasiniam paveldui. Numatomos mugės programoje norime pristatyti kauniečiams keletą reikšmingiausių KAVB leidinių: 1. „Žiniuonės kišenė“ (2020/2021) 2020-uosius Lietuvos Seimas buvo paskelbęs Eugenijos Šimkūnaitės metais. Šiai iškiliai asmenybei, farmacininkei, vaistinių augalų tyrinėtojai, liaudies medicinos žinovei KAVB parengė išskirtinį leidinį „Žiniuonės kišenė“. E. Šimkūnaitė - išskirtinė Lietuvos asmenybė, kuri ne tik sukaupė didžiulį vaistažolininkystės tyrimų intelektualinį bei etnokultūrinį turtą, bet ir pelnė žymiausios liaudies žiniuonės šlovę. Leidinys padeda atidžiau pažvelgti į kai kurias daktarės gyvenimo ir kūrybinio palikimo detales. Joje, kaip ir žolininkės kišenėje - visko po truputį. Be vaistažolininkystės tradicijų Lietuvoje apžvalgos, svarbesnių daktarės biografijos faktų, nuotraukų, patarimų, čia esama ir gražia aukštaitiška tarme parašytų E. Šimkūnaitės pasakų apie medžius. Jos įdomios ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems, kurie galės aprašytus medžius palyginti su pačios autorės būdu ar išskirtiniais bruožais. Skaitytojas ras ir atvirukus su vaistinių augalų piešiniais bei E. Šimkūnaitės patarimais. O besigilinantys į lietuviškosios pasaulėjautos paslaptis, galės susipažinti su E. Šimkūnaitės įžvalgomis apie saulės ženklus etninėje kultūroje, pasidomėti jų simbolika. 2. „100 pakilių akimirkų: tarpukario šventės ir iškilmės“ (2018) Leidinys „100 pakilių akimirkų: tarpukario šventės ir iškilmės“ tai vaizdais papasakota tarpukario Lietuvos šventinio gyvenimo dalis. Joje pristatytos to meto svarbiausios šventės, jų ištakos, įvairovė, pilietiškumo ir bendruomeniškumo apraiškos. Leidinio pabaigoje – šventiniai atvirlaiškiai, kuriais buvo sveikinama tarpukariu. 3. „Kauno savasties ženklai“ (2009) Per savo ilgą ir garbingą istoriją Kaunas subrandino nemažą istorinį paveldą, kurį verta suprasti, vertinti ir prisiminti, kaip bendruomenės istorinio tęstinumo, jos integralumo ir unikalumo ženklą. Leidinys „Kauno savasties ženklai“ išryškina tik Kauno miestui būdingus savasties ženklus, kurių nerasime kitur. Leidinyje galima atpažinti tai, kas Kaune yra unikalu, vertinga ir brangu, kuom vertėtų didžiuotis ne tik kauniečiams, bet ir visai Lietuvai. Šiuos Kauną reprezentuojančius ženklus pristato miesto praeičiai ir dabarčiai neabejingi įvairių sričių specialistai.

Mugės metu įsigykite

Bibliotekos leidinius

Kauno miesto muziejus

Veikia nuo 2005 m. 
Penkis skyrius vienijantis Kauno miesto muziejus skirtas miesto istorijai, kultūrai ir jo asmenybėms įamžinti. Kasdien vykdydamas miesto ir jo turtingos istorijos įkvėptą muziejinę, kultūrinio švietimo, leidybos, pramogų ir poilsio organizavimo veiklą, Kauno miesto muziejus kviečia kartu tirti ir ieškoti atsakymų, kas yra ir kaip veikia miestas bei siekia kurti šiuolaikišką muziejų, kuriame būtų gera miestiečiams ir miesto svečiams. Muziejų, kuris pasakotų ne tik apie Kauno istoriją, tačiau ir Kauno istorijas – patirtas mūsų ir mūsų protėvių, išgirstas bei regėtas miesto aikštėje ar namuose, garsias ar dar niekam nežinomas.

Mugės metu įsigykite

Bilietus į muziejų; edukacinių užsiėmimų kuponus; leidinius; suvenyrus, kt.

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Veikia nuo 1936 m. 
Maironio lietuvių literatūros muziejus (MLLM) įsteigtas 1936 m. poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) namuose. Poetas gyveno aštuoniuose šio namo antro aukšto kambariuose. Praėjus ketveriems metams po poeto mirties bute buvo įrengti ir atidaryti trys memorialiniai kambariai. 1940–1944 m. muziejaus vedėju dirbo poetas B. Brazdžionis. Jo iniciatyva pradėta kaupti ir kitų rašytojų archyvinė medžiaga. Rūmai, kuriuose įkurtas muziejus, pastatyti XVIII a. viduryje ant trijų gotikinių XVI a. namų rūsių pamatų. Po 1812 m. karo šiame name buvo ligoninė. Malšinant 1863–1864 m. sukilimą, čia veikė karo lauko teismas. Maironiui gyvenant šiuose namuose, pirmame aukšte buvo įsikūrę nemažai kultūros organizacijų. Maironio namuose yra gyvenę ir svečiavęsi nemažai iškilių Lietuvos meno, mokslo, bažnyčios ir visuomenės veikėjų. Maironio lietuvių literatūros muziejui priklauso padaliniai: Juozo Grušo namai-muziejus, Salomėjos Nėries ir Bernardo Bučo namai-muziejus, Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus, Juozo Tumo-Vaižganto butas-muziejus, Vaikų literatūros muziejus. Muziejuje nuolat vyksta gausūs renginiai, knygų pristatymai, lankytojai dalyvauja ekskursijose ir edukaciniuose užsiėmimuose. Muziejaus steigėjas – LR kultūros ministerija.

Mugės metu įsigykite

Muziejaus leidinius, suvenyrus, ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų kuponus.

Kauno tvirtovės parkas

Veikia nuo 2016 m. 
Kauno tvirtovės parkas : KAS MES? Viešosios įstaigos Kauno tvirtovės parkas pagrindinis tikslas – organizuoti ir įgyvendinti Kauno tvirtovės paveldo – fortų, slėptuvių ir kitų įtvirtinimų išsaugojimą ir pritaikymą šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, taip išnaudojant karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą, populiarinti gynybinį paveldą Lietuvoje ir Europoje. Kauno tvirtovės parkas - unikalus pirmojo pasaulinio karo istorijos rezervatas, kuriame sustojusi laiko kapsulė – kviečia aplankyti autentiškus karo reliktus ir įspūdingus istorijos monumentus – ilgus ir klaidžius fortų požemius, galingos artilerijos sugriautus mūrus, bei įtvirtintus miesto kraštovaizdžius. XIXa. pab. Kauną apjuosė fortų žiedas, o mieste įsikūrė visas miesto-tvirtovės gynybinių įtvirtinimų, požeminių artilerijos sandėlių, kareivinių, administracinių pastatų bei kitų slėptuvių tinklas. Fortai - tai žemės architektūra. Statyti iš įvairių medžiagų – akmens, metalo, lietuviško molio plytų, medžio, vietoje gaminto betono. Gynybinę funkciją turėjo atlikti ir augalija: spygliuotos gudobelės, tvirtovės tuopos ir kt. Fortai Kaune suformavo – įtvirtintą kraštovaizdį, kuris iki šiol traukia ne tik paslaptingais požemiais, bet ir reljefu, vaizdingomis vietovėmis. Šiandien didžiąją apleistos tvirtovės statinių ir teritorijos dalį valdo ir prižiūri Kauno tvirtovės parkas – daugiau nei 60 statinių, apie 200 ha teritorijos skirtingose miesto ir rajono vietose. Šio paveldo tvarkyba ir pritaikymas organizuojami remiantis trimis etapais: projektavimu ir dokumentacija, teritorijų ir statinių tvarkyba ir priežiūra, įveiklinimu ir panaudojimu turizmui, kūrybai, vietos bendruomenės poreikiams. Kauno tvirtovės parko veikla – tai nuolatinis paveldo bendruomenės telkimas; tai rūpestis, kad daugelį metų apleisti fortai pražystų ir fortų žiedas taptu galimybe vystyti: turizmą ir edukacijas, laisvalaikį ir rekreaciją, kūrybines industrijas, žaliasias inovacijas bei socialinį verslumą. Mūsų vizija: Tvari tvirtovė – darnoje tarp gamtos, žmogaus ir istorijos.

Mugės metu įsigykite

Suvenyrus, ekskursijas, edukacijas.

Lietuvos aviacijos muziejus

Veikia nuo 1990 m. 
Lietuvos aviacijos muziejus rūpinasi mūsų šalies aviacijos istorijos, aviacinės kultūros išsaugojimu ir populiarinimu. Tai daroma visuomenei pristatant vertingus krašto aviacijos raidą liudijančius eksponatus, kurių saugoma virš 20 tūkstančių. Vykdomi edukaciniai užsiėmimai šeimoms ir moksleiviams, rengiamos ekskursijos, parodos, aviacinės kultūros puoselėjimui skirti renginiai. Muziejus įsikūręs Aleksote, istorinėje vietoje. Šalia esantis aerodromas – seniausias Lietuvoje ir vienas seniausių Europoje. Ekspozicija įrengta sovietmečiu veikusio Kauno oro uosto keleivių terminale. Į muziejų galima atskristi lėktuvu, o tokių pavyzdžių pasaulyje nedaug. Lietuvos aviacijos muziejus yra LR Kultūros ministerijai pavaldi įstaiga, kuriai priklauso du padaliniai: Stepono Dariaus gimtinė-muziejus (Klaipėdos raj.) ir Stasio Girėno gimtinė-muziejus (Šilalės raj.).

Mugės metu įsigykite

Muziejaus suvenyrus, edukacinius užsiėmimus, bilietus, skrydžio patyrimines paslaugas

Kultūros erdvė „Parakas"

Veikia nuo 2018 m. 
PARAKAS- Kauno tvirtovės Parako sandėlis. Išėjus sovietams, buvo niokojamas ir šiukšlinamas. Susibūrus bendruomenei, talkų metu sutvarkėme aplinką ir vidų. Kūrybingos komandos dėka, kuri vienija skirtingus narius- įveiklinome. Vyksta edukacijos, ekskursijos, kaimynų šventės, reivo vakarėliai, kino filmų peržiūros, tradicinės Joninės, Baltojo ožio diena. Per karantiną paskatinome filmuotis Parake kūrybininkus ir įkeliame video į Facebook paskyrą. Atėję į Paraką jaučiasi savais, galintys išpildyti savo svajones.

Mugės metu įsigykite

"DEGIOS MINTYS"- ugnies skulptūrų ir unikalaus apšvietimo paslaugą, Parako ekskursijas, erdves renginiams, atributiką.

Naktinis klubas „Lizdas“

Veikia nuo 2015 m. 
Informacija ruošiama

Mugės metu įsigykite

Klubo atributiką ir bilietus į ateinančio rudens renginius.

Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022

Šiuolaikinė sostinė 2017-ųjų metų pradžioje Kaunui suteiktas 2022-ųjų Europos kultūros sostinės vardas. Drauge su įvairiomis kultūros organizacijomis, menininkais, kūrybininkais kuriame bekraštę ir besienę programą, kurią pavadinome „Šiuolaikinė sostinė” (angl. Contemporary Capital). Visas laikas iki 2022-ųjų – tai Kauno ir Kauno rajono bendra kelionė „iš laikinosios į šiuolaikinę“. Meninė ir bendruomenės programa prasideda jau dabar. „Kaunas 2022“: iš laikinosios į šiuolaikinę Šis kvietimas keliauti drauge – tai ir raginimas megzti dialogą. Kalbėkimės su miesto istorija ir tapatybe. Juk dėl laikinosios sostinės (1919–1940) titulo Kaunas tapo europietišku ir moderniu miestu. Šiandien turime dar viena galimybę – iškovotą ne politikų, o kultūros profesionalų ir entuziastų. Siekiame su tokiu pačiu užsidegimu pažadinti modernų, gyventojams bei svečiams draugišką ir inovatyvų miestą. Laikas prisijungti ir užmegzti KAUNtaktą!

Analoginės spaudos ir savilaidos studija „Hands on press“

Veikia nuo 2021 m. 
Hands on press yra analoginės spaudos ir savilaidos studija, įsikūrusi Kauno centre, K. Donelaičio g. Studijoje dirba dvi poros - dizainerių ir iliustratorių Gabrielės ir Ingos - rankų. Mėgstame analogines spaudos technikas ir siekiame jas pristatyti išradingais būdais. Mes siūlome risografijos, šilkografijos, iškiliosios spaudos (lino, medžio raižinio ir kt.), knygrišybos ir leidinių dizaino, iliustracijos paslaugas. Taip pat rengiame kūrybines dirbtuves, kurių metu dalinamės žiniomis bei mokome šių technikų atlikimo tiek specialistus, tiek žmones, dar tik pradedančius pažintį su menu, knygrišyba, savilaida ar spauda.

Mugės metu įsigykite

Pagaminti meno spaudiniai; mugės metu lankytojų atspausti šilkografiniai atspaudai (planuojamos visos dienos dirbtuvės)

Kauno valstybinė filharmonija

Veikia nuo 1944 m. 
Kauno valstybinė filharmonija organizuoja įvairius kultūros renginius: simfoninius, kamerinius, džiazo muzikos, autorinius koncertus, popietes visai šeimai, edukacines programas moksleiviams, festivalius, teminius koncertų ciklus. Kauno valstybinės filharmonijos koncertų sezonas trunka nuo spalio iki gegužės mėnesio. Per metus Kauno valstybinė filharmonija surengia apie 200 koncertų. Kasmet filharmonija organizuoja tarptautinį jaunųjų muzikų festivalį „Kaunas“, kuris debiutavo 1990 m., nuo 1998 m. drauge su Norvegijos Hordalando grafystės taryba rengiamas kompozitorių E. Grygo ir M. K. Čiurliono muzikos festivalis, tarptautinį pripažinimą pelnė nuo 1996 metų organizuojamas Pažaislio muzikos festivalis, kurio renginiai vyksta visą vasarą, drauge su Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriumi organizuojamas šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš ARTI“. Filharmonijos organizuojami koncertai vyksta ne tik Kaune, bet ir įvairiuose šalies regionuose. Filharmonija aktyviai bendradarbiauja su užsienio atlikėjais, koncertinėmis agentūromis. Didelį vaidmenį filharmonijos koncertinėje veikloje atlieka Kauno valstybinis choras. Kauno valstybinis choras – vienas ryškiausių prestižinių, reprezentuojančių Lietuvos kultūrą kolektyvų, gyvuoja jau penkis dešimtmečius. Nuo pat kolektyvo veiklos pradžios iki paskutinio batutos mosto jam vadovavo choro įkūrėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, VDU Muzikos akademijos profesorius Petras Bingelis. Nuo 2021 metų pavasario choro meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu tapo Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, LMTA profesorius Robertas Šervenikas. Šiame profesionaliame mišriame chore dainuoja 80 dainininkų. Išskirtine garso kokybe ir itin plačia dinamine raiškos skale pasižyminčio choro repertuare – daugiau negu 250 didelės apimties vokalinių-instrumentinių kūrinių iš pasaulinės muzikos klasikos lobyno.

Mugės metu įsigykite

Koncertų bilietus

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Veikia nuo 1921 m.
Vytauto Didžiojo karo muziejus – inovatyvi, atvira, kartu su naujausiomis technologijomis ir interaktyviomis reklamos priemonėmis į priekį žengianti institucija. Muziejuje ir už jo ribų vyksta unikalios edukacinės programos, kuriamos šiuolaikiškos kilnojamos ir stacionarios parodos, taikomi naujausi virtualių parodų kūrimo metodai, organizuojami skirtingoms auditorijoms pritaikyti renginiai, bendradarbiaujant su Lietuvos kariuomene pildomi muziejaus fondai.

Mugės metu įsigykite

Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojai pakvies išbandyti tarptautinio pripažinimo sulaukusį interaktyvų žaidimą „Skrydis per Atlantą“, o tiems, kurie nori pailsėti nuo išmaniųjų technologijų – siūlys paimti į rankas tiksliai atkurtą viduramžių Lietuvos kario kalaviją. Čia pat bus teikiama informacija apie muziejaus ekspozicijas ir edukacines programas.